Praktiske oplysninger

Hvor?
Start- og målområde ligger ved Kvickly Nordborgs parkeringsplads

Kvickly Nordborg
Stationsvej 12
6430 Nordborg

Omklædning
Der er omklædning og bad i Nordals Skolens omklædningsrum (indgang fra skolegården) ca. 200 meter fra start- og målområde. 
Efterladte genstande m.m. i omklædningsrummene er på eget ansvar.

Bagage
Der er mulighed for bagageopbevaring i infoteltet ved start- og målområde.

Parkering
Det er mulighed for parkering på særligt afmærket område på Kvicklys parkeringsplads samt på Luffe Plads 2, 6430 Nordborg.